Sinds 1 augustus 2011 kunt u ook zonder verwijzing van een huis(arts) bij ons terecht (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek, DTD). Wanneer u deelneemt aan de Gecombineerde leefstijlinterventie is een verwijzing wel verplicht. Dit geldt ook als u gebruikt maakt van zogenaamde ketenzorg.