Home » Tarieven en vergoeding

Basisverzekering & aanvullende verzekering

In 2024 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Dit betekent dat u minimaal 4-5 consulten vergoed krijgt. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. Mocht blijken dat dit niet voldoende is, dan wordt er ook in diverse aanvullende verzekeringen dieetadvisering vergoed. Ook hebben veel verzekeraars nog een behandelingen in het aanvullende pakket toegevoegd. Dit kunt in lezen in de polisvoorwaarden of bespreken met ons.

Wij hebben met alle verzekeraars een contract.

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement en COPD is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s). Indien dit het geval is, wordt de factuur betaald door de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie). Uw huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt. Begeleiding via de ketenzorg komt niet ten laste van het eigen risico en is dus gratis. Ook is een huisbezoek op indicatie van de huisarts mogelijk.

Dieetkosten

Wanneer je een dieet volgt kun je hiervoor mogelijk kosten aftrekken bij de belastingaangifte. Welke kosten dit zijn en om welk bedrag dit gaat vind je via de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/.

De verklaring van 2023 vind je hier: dieetbevestiging-2023-ib4022z31fol

Het formulier hoeft alleen ingevuld te worden als je verzocht wordt door de belastingdienst om dit op te sturen. Wij vullen dus geen formulieren in, tenzij de belastingdienst je hierom gevraagd heeft.

Wil je toch een formulier ontvangen dan kun je ons een formulier toesturen (per mail of per post) waarop je alvast je naam, adres en woonplaats hebt ingevuld. Wanneer wij het hele formulier moeten invullen dan brengen we administratiekosten in rekening. Deze bedragen €14,95

Tarieven 2024

Dieetbehandeling Kosten
Behandeling per kwartier € 20,37
Intake & adviesgesprek € 122,22
Begeleidingsconsult € 40,74
Weegconsult & korte controle € 20,37
Uittoeslag bij huisbezoek € 28,49
No show tarief max € 81,48

NB. Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail worden gedaan. Niet tijdig afgezegde afspraken worden wel bij u in rekening gebracht, maar kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Bij de tarieven staat het no-show tarief hiervoor vermeld.

Behandeltijd

Een consult bestaat uit twee componenten:

  1. Directe tijd
    De tijd dat u contact hebt gehad met de diëtist.
  2. Individueel dieetadvies (Indirecte tijd)
    De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft om uw persoonlijk advies te berekenen en samen te stellen, om de verwijzer te informeren, of eventueel te overleggen over uw behandeling. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig. De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Klachtenregeling WKKGZ

Klachten over de behandeling of afhandeling van klachten kunt u bij ons bij schriftelijk melden of per email. Wij behandelen de klacht en zoeken naar een oplossing. Het resultaat van de beoordeling van de klacht zullen we schriftelijk aan u meedelen binnen drie werkweken.
Indien u het hiermee niet eens bent kunt u een onafhankelijke klachtfunctionaris inschakelen via onze beroepsvereniging. Welke vereniging dat is en op welke wijze de klacht ingediend kan worden is er afhankelijk van bij welke vereniging de betrokken diëtist is aangesloten. Wij zullen u hierover informeren bij de afhandeling van de klacht.

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van suppletie advies wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.