Home » Tarieven en vergoeding

Basisverzekering & aanvullende verzekering

In 2021 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Dit betekent dat u minimaal 4-5 consulten vergoed krijgt. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. Mocht blijken dat dit niet voldoende is, dan wordt er ook in diverse aanvullende verzekeringen dieetadvisering vergoed. Klik hier voor een overzicht van de aanvullende pakketten waarbij de behandeling door een diëtist geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement en COPD is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s). Indien dit het geval is, wordt de factuur betaald door de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie). Uw huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt. Begeleiding via de ketenzorg komt niet ten laste van het eigen risico.

Tarieven 2021

Dieetbehandeling Kosten
Behandeling per kwartier € 18,37
Intake & adviesgesprek € 110,22
Begeleidingsconsult € 36,74
Weegconsult & korte controle € 18,37
Uittoeslag bij huisbezoek € 28,26

Behandeltijd

Een consult bestaat uit twee componenten:

  1. Directe tijd
    De tijd dat u contact hebt gehad met de diëtist.
  2. Indirecte tijd
    De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft om uw persoonlijk advies te berekenen en samen te stellen, om de verwijzer te informeren, het registreren van uw gegevens in uw dossier etc. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig. De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Klachtenregeling WKKGZ

Klachten over de behandeling of afhandeling van klachten kunt u bij ons bij schriftelijk melden of per email. Wij behandelen de klacht en zoeken naar een oplossing. Het resultaat van de beoordeling van de klacht zullen we schriftelijk aan u meedelen binnen drie werkweken.
Indien u het hiermee niet eens bent kunt u een onafhankelijke klachtfunctionaris inschakelen via onze beroepsvereniging. Welke vereniging dat is en op welke wijze de klacht ingediend kan worden is er afhankelijk van bij welke vereniging de betrokken diëtist is aangesloten. Wij zullen u hierover informeren bij de afhandeling van de klacht.

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van suppletie advies wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.