Dieetadvisering wordt voor 3 behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt wel onder het verplicht eigen risico. Het kan zijn dat u daarnaast aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. U dient dit zelf na te gaan.