In geval van ketenzorg valt de vergoeding niet onder het verplicht eigen risico. Het kan wel zijn dat, wanneer de uren die vallen binnen de vergoeding voor deze zorg verbruikt zijn, de kosten daarna voor eigen rekening zijn.