Voor het eerste consult wordt in het spreekuur 60 minuten voor u gereserveerd. Wanneer u een advies per mail of op papier krijgt wordt hiervoor een individueel dieetconsult toegevoegd van 15-30 min. Vervolgconsulten duren gemiddeld 30 minuten, maar dit kan korter of  langer zijn in overleg met de dietist.